Podmínky fakturace a spolupráce

Platné od 1.1.2014

Podmínky fakturace:

  1. Veškeré námi vystavené faktury jsou vystavovány na dobu splatností 14 dnů.
  2. Faktura je zasílána zákazníkovi na E-mail v elektronické podobě.

Upomínání:

  1. Klient je upozorněn na dobu splatnosti u faktury.
  2. V případě, že je faktura po splatnosti, je odeslána upomínka,
  3. V případě, že ani po těchto upomínkách nedojde k úhradě a celková doba přesáhne 30 dní od finálního data splatnosti, jsou uplatněny sankce v podobě zpoplatněné písemné upomínky v ceně 400,-Kč.

Sankce při neplnění podmínek:

  1. V případě, že nedojde k úhradě faktury a překročí 30 dní od finálního data splatnosti, je poté účtován sankční poplatek z prodlení ve výši 0.5%  z celkové částky každý den a to i zpětně až do data posledního dne splatnosti. K faktuře je vystavena doplatková faktura, kde je tento sankční poplatek vyčíslen.
  2. V případě, že není ani poté uhrazena faktura a doplatková v rámci 14 dnů od doby vystavení, podstupujeme pohledávku k právnímu řešení.

Rádi bychom upozornili, že se jedná jen o obecné podmínky fakturace, kterými se však řídíme a dle nich postupujeme.
Naším cílem je férová spolupráce a rovný přístup všech zúčastněných stran.

Martin Sokol
1.1.2014

Back to Top